AlzeCure stöds av           

  • Nya Terapier för Alzheimers Sjukdom
  • Nya Medicinska Teknologier
  • En Unik Samarbetsmodell
jtemplate.ru - free Joomla templates

Fokus på Neurodegenerativa Sjukdomar

AlzeCure – ett Nytt Forskningsinitiativ  

AlzeCure är en forskningsstiftelse med en unik arbetsmodell. Vi har den vetenskapliga expertisen inom läkemedelsframtagning och tidig läkemedelsutveckling kombinerat med djup kunskap, nya idéer och insikter om neurodegenerativa sjukdomar för att ta fram nästa generations läkemedel.

Läs mer...

Utvecklar Innovativa Behandlingar mot Neurodegenerativa Sjukdomar

Vi utvecklar nya innovativa terapier för behandling av Alzheimers sjukdom och andra närliggande neurodegenerativa sjukdomar. Dessutom tar vi fram en unik teknologi som gör det möjligt att bedöma och följa behandlingens effekt i patienter. 

Läs mer...