AlzeCure stöds av           

 

Medicinsk teknologi

AlzeCure utvecklar en ny medicinsk teknologi som kommer att möjliggöra noggranna mätningar av relevanta biomarkörer. Att kunna följa biomarkörer är essentiellt för koncepttestning och läkemedelsutveckling. Därför utvecklar vi en innovativ biosensor teknologi som möjliggör lokal bestämning av biomarkörer med hög upplösning i olika kroppsvätskor för användning i olika indikationer. Projektet är ett samarbete med akademiska nyckelkompetenser.