AlzeCure stöds av           

 

Alzecure styrelse

Liselotte Jansson (Ordförande)
Liselotte Jansson är General sekreterare för Alzheimerfonden. Hon är också styrelseordförande för Hypergene AB och för Centrum för Molekylär Medicin (CMM) vid Karolinska Institutet. Tidigare var hon VD för SAS institutet AB.

Steinar Stokke (medlem)
Steinar Stokke är en Norsk affärsman och medlem i ett antal olika styrelser bland annat för Apoteket Hjärtat. 

Ulf G. Andersson (medlem)
Ulf G. Andersson är VD för "Det Medicinska Malmö", en organisation med ett fokus på att främja etableringen av industri, forskning, utbildning inom Life Science. Ulf har varit VD, försäljnings- och marknadschef och  styrelseledarmot i mer än 20 företag inom områdena för medicinsk teknik/läkemedel/Biotech.

Bengt Winblad (medlem)
Bengt Winblad är professor i Geriatrik och leder Karolinska Institutets forsknings centrum för Alzheimers sjukdom  i Huddinge. Han leder också programmet Swedish Brain Power. Hans forskningsfokus är på translationell forskning inom Alzheimers sjukdom vilket inkluderar både basal och klinisk forskning.