AlzeCure stöds av           

 

Alzecure

AlzeCure består av en multidisciplinär grupp av forskare med mycket hög kompetens inom många områden, alltifrån substansmolekyler och mekanismer till klinik. Gruppen består av erfarna och framstående forskare med över 85 års kombinerad erfarenhet av läkemedelsutveckling ifrån AstraZeneca, Merck, Medivir, Biolipox, Orexo och Actar. De har bland annat bidragit till att flera läkemedel testats i klinik och även till att läkemedel introducerats på marknaden, såsom Ropivacaine, EMLA och Brilinta samt PET-diagnostika(18F-AZD4694).

Teamet har stor erfarenhet av överföring av teknologi från akademin, etablering av uppstartsbolag, finans och affärsutveckling, inlicensiering från stora läkemedelsföretag, ”due diligence” samt operationell och strategisk kompetens ifrån chefs och styrelse positioner inom Biotech och Läkemedelsföretag.

Jonas Ekstrand VD

Dr. Med. Sci. [Karolinska Institutet]
Jonas Ekstrand har över 15 års operationell och chefserfarenhet ifrån internationella biotech och läkemedelsföretag, bland annat ifrån AstraZeneca och Medivir. Han har erfarenhet från ett antal olika sjukdomsområden, har bidragit till två kliniska kandidater och till substanser som nått marknaden samt har lett två läkemedelsprojekt mot Alzheimers sjukdom. Jonas har erfarenhet från flera styrelseuppdrag och har varit VD för Actar och senior manager för business och finans vid SwedenBio, den svenska Life Science industrins organisation

Gunnar Nordvall 
Läkemedels- & beräkningskemi

Leg. Apotekare, PhD [Uppsala University]
Gunnar Nordvall har 19 års erfarenhet ifrån AstraZeneca i ett flertal olika positioner, senast som Principal Scientist i Läkemedelskemi, där han var direkt involverad i ett antal läkemedelskemiprogram inom neurologi- och smärt området. Han har medverkat i mer än 20 olika forskningsprojekt och varit medlem i många vetenskapliga utvärderingskommittéer. Han har en djup kunskap och lång erfarenhet inom både läkemedelskemi och beräkningskemi och är en expert på läkemedelsdesign. Dr. Nordvall har varit projektledare för två projekt riktade mot Alzheimers sjukdom, projektledare för läkemedelskemi samt chef för en grupp beräkningskemister. Han har mer är 15 års erfarenhet att arbeta med projektgenerering, i synnerhet inom Alzheimers sjukdom med också inom andra CNS sjukdomar. Han är utbildad Apotekare och fick sin doktorsexamen i Läkemedelskemi från Uppsala Universitet vid avdelningen för Organisk Farmaceutisk Kemi vid Farmaceutiska fakulteten. 

Pontus Forsell Screening & Teknologi

PhD [Karolinska Institutet]
Pontus Forsell har 14 års internationell operationell och chefs erfarenhet från bioteknologi- och läkemedelsföretag, såsom Biolipox, Orexo, Merck och AstraZeneca. Han har expertis inom test utveckling, screening och biokemi i flera terapiområden som neurologi, analgesi, inflammation och respiratoriska sjukdomar. 

Johan Lundkvist 
Cell screening & Neurobiologi

PhD [Stockholm University], Associate Professor
Johan Lundkvist har en lång akademisk karriär och är docent vid Karolinska Institutet. Han har 8 års erfarenhet av läkemedelsutveckling från AstraZeneca där han varit grupp ledare, projektledare och ansvarat för externalisering inom neurologi. 

Johan Sandin
In vivo farmakologi & Translationell vetenskap

Dr. Med. Sci. [Karolinska Institutet]
Johan Sandin är en beteendefarmakolog inom neurologiområdet med betydande internationell akademisk och industriell erfarenhet. Han har sedan 2003 erfarenhet från AstraZeneca där han haft vetenskapliga-, projekt- och chefsbefattningar med ansvar för in vitro biologi, in vivo farmakologi and biokemiska biomarkörer inom CNS området. 

Samuel Svensson
 Biomarkörer & In vitro farmakologi

PhD [Linköping University], Professor
Samuel Svensson är Professor i Farmakologi och har över 10 års erfarenhet av läkemedelsindustrin ifrån AstraZeneca. Han har varit aktiv i projekt alltifrån preklinik till sen klinisk fas.  Samuel har varit projektledare för flera framgångsrika projekt samt varit ansvarig för externa samarbeten och inlicensiering. Professor Svensson är också grundare av det innovativa företaget BioPercept.

Magnus Halldin ADMET & Regulatory Science

Leg. Apotekare, Ph.D. [Uppsala University]
Efter postdoktorala studier i läkemedelsmetabolism vid UCSF började Magnus Halldin på Astra 1985 där han fram till 2013 hade många olika linje- och projektledarpositioner och bidrog till att ta Ropivacaine och EMLA till marknaden. Magnus var också vetenskaplig DMPK rådgivare vid ett stort antal globala vetenskapliga kommittéer och grupper samt vid utvärdering av inlicensierings möjligheter och vid due-diligence inom både discovery och development.

 Tom Schlossman LMM

Tom Schlossman har mer än 15 års erfarenhet att handha och utföra transaktioner inom Life Science området. Han är specialicerad inom områderna: m&a, samarbeten, licenser och liknande typer av transaktioner. Han har tidigare haft rådgivande funktioner vid Medivir AB, AstraZeneca samt varit COO i ett flertal riskkapitalbolag. 

Sven Askenberger CFO

Sven Askenberger har över 25 års erfarenhet som COO och CFO från den svenska och internationella bank-och finanssektorn. Mellan 2000 och 2008 var han COO for den svenska tredje AP fonden (AP3). Sedan 2008 har han arbetat som konsult, huvudsakligen som CFO. Sven Askenberger är knuten till AlzeCure sedan juni 2013 som CFO på deltid.