AlzeCure stöds av           

Sponsorer

AlzeCure stöds av: 

Alzheimerfonden

Alzheimerfonden (www.alzheimerfonden.se), är en icke-vinstdrivande insamlingsstiftelse som stödjer svensk Alzheimer forskning. 

Swedish Brain Power

Swedish Brain Power (www.swedishbrainpower.se) består av ett nätverk av framstående etablerade forskare som studerar Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS.

Ytterligare support söks från filantroper, patient organisationer, icke-vinstdrivande organisationer och andra organisationer som är intresserade av att stödja utvecklingen av nya och förbättrade diagnostika och terapeutika för patienter som lider av Alzheimers sjukdom och andra neurologiska sjukdomar.

Vill du stödja AlzeCures strävan att ta fram nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom? Du kan göra det genom Alzheimerfondens personliga telefonservice, ring 020 - 30 11 30  och berätta att du vill stödja vår verksamhet.

AlzeCure kommer också att försöka etablera samarbeten och samarbetsavtal med företag och investerare på flera nivåer. Även om dessa avtal primärt kommer att vara kring specifika projekt och AlzeCure bolag, så är vi också öppna för donationer till Stiftelsen mot utbyte av rättigheter i definierade forskningsprogram eller projekt.