AlzeCure stöds av           

 

Forskning

AlzeCure utvecklar nya innovativa terapier för behandling av Alzheimers sjukdom och andra närliggande neurodegenerativa sjukdomar. Dessutom tar vi fram en unik teknologi som gör det möjligt att bedöma och följa behandlingens effekt i patienter. AlzeCure kommer att driva våra egna projekt genom preklinisk forskning och utveckling in i tidig klinisk fas. Vi kommer också att verka som en högkvalitativ inkubator för nya läkemedelsprojekt från vårt stora nätverk inom akademi och industri. AlzeCure letar fortlöpande efter nya samarbetsprojekt inom området neurodegeneration.

AlzeCure fokuserar på två olika områden:

Innovativa terapier för Alzheimers sjukdom
Medicinska teknologier som fokuserar på biomarkörer 

Vi har en unik forskningsplattform som innehåller:

  • Translationell screenings kaskad
  • Fullt integrerad translationellt tänkande från projekt start till klinik.